Skip to main content

Денний стаціонар

Місцезнаходження: ІІ поверх, ліве крило

Графік роботи денного стаціонару: у дві зміни: з 8.00 – 19.00

Основним напрямком діяльності відділення є надання комплексної висококваліфікованої медичної допомоги (наближеної за обсягом і якістю до стаціонарної).

Денний стаціонар – організаційна форма стаціонарозамісної медичної допомоги в денний період в позалікарняних умовах, яка дозволяє забезпечити пацієнтів своєчасною, якісною та ефективною лікувально-діагностичною і реабілітаційною допомогою нарівні, максимально наближеному до стаціонарної допомоги, у разі відсутності показань до стаціонарного лікування або неможливості госпіталізації чи відмови від неї.

В умовах денного стаціонару проводиться внутрішньовенні: крапельні, струминні, внутрішньом’язові та підшкірні введення медикаментозних засобів протягом курсу лікування, при необхідності в комплексі з фізіотерапевтичними процедурами, а також здійснюється надання невідкладної допомоги з приводу гострих станів, які виникли під час перебування в поліклініці.

Обстеження і лікування хворих в денному стаціонарі здійснюється з використанням діагностичних і реабілітаційних підрозділів поліклініки – клініко-діагностичною лабораторією, кабінетом функціональної діагностики.

У реабілітації хворих провідне місце займає активна робота психотерапевта, що включає: психологічне консультування – діяльність психолога, що носить рекомендаційний характер, який базується на спільному виявленні причин і недоліків існуючих станів, консультування здійснюється у формі планомірного прийому пацієнтів.

Психопрофілактика – діяльність із забезпечення небажаних проявів в психіці пацієнта. Психокорекція, організація якої дозволяє цілеспрямовано впливати на особистість і психіку пацієнта, з метою зміни, зміцнення або формування необхідних якостей та адаптації в соціумі. Психотерапевт здійснює лікування різними модифікаціями методик саморегуляції.